Extra aftrek bij culturele ANBI

Voor donateurs van culturele  ­ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. ­

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift ­aftrekken in de aangifte ­vennootschapsbelasting.

Voorwaarden ( voor ondernemingen )
Het gaat om een periodieke schenking als:

 • De schenking wordt gedaan aan een ANBI.
 • U de schenking hebt laten vastleggen.
 • U regelmatig (minstens één keer per jaar) bedragen overmaakt naar de organisatie.
 • Deze bedragen steeds ­(ongeveer) even hoog zijn.
 • U deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt naar de organisatie.
 • De organisatie u geen tegenprestatie levert voor de ­schenking. De periodieke schenking stopt uiteraard bij uw overlijden en u kunt ook in de akte opnemen dat u geen schenking meer geeft als uw inkomen daalt, ­bijvoorbeeld omdat u werkloos of ­arbeidsongeschikt wordt. Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden .

  Verder ziet u hieronder diverse mogelijkheden die de Stichting Able Compagnie is aangegaan in de vormen van sponsoring/ relaties, die mogelijk interessant kunnen zijn.

   

   

  Hierbij valt te denken aan:
 • een geldelijke bijdrage (zie hiervoor ook ons presentatiemateriaal);
 • sponsoring in vorm van materiaal/ materieel;
 • sponsoring van uniforms of ander expositiemateriaal 
  als particulier u aan te melden als ‘vriend’ van de stichting Able Compagnie